Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Onderzoek

De onderzoeksafdeling van het IISG richt zich op transnationaal en transcontinentaal onderzoek van arbeid, arbeidsverhoudingen en sociale bewegingen in de breedste zin van het woord. Het Global Labour History programma omvat de geschiedenis van werkende mensen, niet alleen arbeiders in loondienst, maar ook slaven, boeren, huisvrouwen, kleine zelfstandigen en veel andere groeperingen.
Global Labour History omspant vijf eeuwen en alle continenten. Het vergelijkt ontwikkelingen op het gebied van arbeid in verschillende delen van de wereld en poogt onderlingen verbanden en interacties bloot te leggen.

Een internationale beoordelingscommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) constateerde in 2011 dat de onderzoeksgroep world-class research afleverde en dat het onderzoeksprogramma paradigm-shifting was.

Lees voor meer informatie de artikelen van Marcel van der Linden Globalizing Labour Historiography: The IISH Approach en van Jan Luiten van Zanden On global economic history; a personal view on an agenda for future research.

Voor vragen: research@iisg.nl.

Onderzoeksprojecten

Datahubs en Regiodesks

Medewerkers

Profielen en publicaties van leden van de onderzoeksafdeling en de fellows.

Publicaties

International Review of Social History, boeken, tijdschriften, online publicaties. Zie ook publicaties van IISG medewerkers.

Congressen, conferenties

Internationale netwerken